Välkommen till Högskolan i Borås digitala formulär


De formulär som du hittar här fyller du i och skickar in digitalt.
Övriga blanketter hittar du här: Länk till sida med pappersblanketter


Ansökan om anstånd att påbörja studier

Om du som antagen student har särskilda skäl och inte kan ta din plats i anspråk kan anstånd sökas via ett webbformulär som styrker skälen. 
Länk till formulär


Anmälan om studieavbrott

Om du som student vill avbryta dina kurs- eller programstudier, anmäl detta skriftligen. Du avsäger dig din utbildningsplats och det finns ingen platsgaranti om du skulle önska återuppta dina studier. 

Länk till formulär


Ansökan om studieuppehåll

Om du som student vill göra ett uppehåll i dina programstudier, ansök om detta skriftligen.
Länk till formulär


Ansökan om att tentera på annan ort

Om det finns särskilda skäl kan du som student få tillåtelse att på eget initiativ skriva tentamen på annan ort. Högskolan kan inte garantera att detta kan ske, skälen och förutsättningarna bedöms i varje enskilt fall.
Länk till formulär

Ansökan om att tentera på Högskolan i Borås

Om du är student från annat lärosäte kan du ansöka om att tentera vid Högskolan i Borås i mån av plats, dock alltid under förutsättning att tentamen ges vid samma tidpunkt som ordinarie tentamen på studentens lärosäte.
Länk till formulär

Ansökan om undantag förkunskapskrav

Som student kan du ansöka om undantag från de förkunskapskrav en programkurs har, för att kunna läsa vidare inom programmet.

Länk till formulär