Diarieför möteshandling på befintligt ärende

Blankett M01

Nedanstående formulär ska användas för diarieföring av möteshandlingar så som föredragningslistor, minnesanteckningar och protokoll med ett diarienummer från M-serien. För att kunna använda formuläret behöver du veta vilket diarienummer som handlingen ska registreras på.

Observera att handlingar som skickas in med nedanstående formulär diarieförs automatiskt på det diarienummer som uppges. 

Det är inte tillåtet att skicka in flera handlingstyper ( t ex föredragningslista och protokoll) samtidigt. Om du vill diarieföra flera handlingstyper så måste du fylla i och skicka formuläret flera gånger, även om handlingarna ska diarieföras på samma ärende.

Om du inte har något diarienummer så ska du istället använda formuläret diarieför möteshandling på nytt ärende.

Vid frågor kontakta registrator@hb.se

*Obligatoriskt fält