Diarieför möteshandling på nytt ärende

Blankett M02

Här kan du diarieföra en möteshandling som saknar diarienummer. När du skickar in formuläret skapas ett nytt ärende i mötesserien i W3D3 med den handling som du bifogar. Du får ett meddelande på skärmen med det nya diarienumret.

Observera att formuläret endast ska användas för handlingar som skapas i samband med möten, till exempel minnesanteckningar eller protokoll. Undantaget är MBL-protokoll som i vanlig ordning diarieförs på det ärende som rör den sakfråga som förhandlingen gällde. Protokoll som inte rör möten, till exempel brandskyddsprotokoll, ska inte heller skickas in via nedan formulär. 

Om du redan vet vilket dnr som din handling har så ska du istället använda  formulär för diarieföring på befintliga ärenden .

Om du behöver diarieföra handlingar från flera möten där diarienummer saknas så ska du fylla i och skicka formuläret flera gånger

Om du vill diarieföra flera handlingar från samma mötestillfälle så ska formuläret endast fyllas i för den första handlingen. När du har fått diarienumret så använder du istället  formulär för diarieföring på befintliga ärenden  för resterande handlingar gällande samma mötestillfälle. Underlag till minnesanteckningar/protokoll kan laddas upp som filer tillsammans med minnesanteckningarna och protokollet och behöver inte hanteras separat.

Vid frågor kontakta registrator@hb.se.

*Obligatoriskt fält