Ansökan om undantag från förkunskapskrav

If you want to get to the English version click here: Application for exception from required knowledge

Blankett SR07-A1


Gäller endast för programstudenter på Högskolan i Borås

Information

Förkunskaper för att läsa kursen finns på respektive kursplan. Ansökan om undantag från förkunskaper beslutas av properfekt eller motsvarande.
Bifogade underlag/intyg ligger till grund för beslut.
Blanketten bör lämnas in i god tid före kursstart.

Ärendets gång

  • När din ansökan är inskickad får du en bekräftelse med diarienummer.
  • Beslut fattas av proprefekt eller motsvarande.
  • Beslut meddelas via e-post.

Information om behandlingen av personuppgifter

Uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret kommer att behandlas av högskolan för att handlägga ditt ärende. Efter avslutad handläggning kommer uppgifterna att bevaras, enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i EU:s dataskyddsförordning. 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig (ett så kallat registerutdrag) och begära rättelse eller radering av dessa. Du har också rätt att invända mot behandlingen och begära att behandlingen begränsas. Dessa rättigheter är inte ovillkorligen och kan inte alltid tillmötesgås, till exempel är högskolans möjlighet att gallra information begränsad.

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta högskolan.
Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta högskolans dataskyddsombud genom e-post till 
dataskydd@hb.se
Du har också alltid rätt att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.


(*) Obligatoriskt fält


Form "" not found.