Komplettering till rekryterings- och uppdragsärenden

Blankett PA02

Här kan du komplettera med handlingar för ärenden som gäller rekrytering och uppdrag, där det redan har tagits ut ett diarienummer.


  • När en handling signeras digitalt är det signeringsdatumet som skrivs här. När ett mejl skickas utanför HB tex till Arbetsförmedlingen skrivs datumet när mejlet skickades från HB. När ett mejl inkommer till HB tex sakkunnigutlåtande är det ankomstdatumet till HB som skrivs här.