Begäran om dnr forskarutbildning - FU nr 1

Hej                                                                                                                                              Blankett FU-1

Här kan du begära om nytt dnr för forskarutbildningsärenden. Övriga ärenden måste du mejla till registrator@hb.se.

Har du redan ett dnr och vill komplettera ditt ärende med handlingar ska du inte använda detta formulär utan mejlar till registrator@hb.se.

Registrator

  • Akademi (där doktoranden tillhör)